Basics First
BOU OP 'N GESONDE BASIS
BUILD ON A HEALTHY FOUNDATION
[Artikel: Wiskunde angs] [Flyer: Test anxiety] [Pamflet: Studie-angs] [Pamflet: Studiemetodes] [Video: Studie-angs (13MB)]
Easy info
Wiskunde en wetenskap
Toets-angs en mentorskap
Maths and Science
Test anxiety and mentoring
Studiemetodes vir hoërskool en verdere studies

Wat behels studiemetodes vir hoërskool en verdere studies?
(Sien ook die meer gespesialiseerde studiemetode program vir wiskunde en wetenskappe)
Vir baie skoliere en studente gaan die begrip "studiemetodes" net oor die beste manier om voor 'n toets of eksamen te leer. Terwyl dit vir party mag werk, het dit meestal net 'n korttermyn voordeel - wat beteken dat die kind of skolier relatief min waarde (in terme van punte) kry vir die tyd wat in totaal aan die vak spandeer word.

'n Meer effektiewe studiemetode volg prosesse wat - in plaas van net voor 'n toets - elke geleentheid waartydens aandag aan die vak gegee word, inspan om inligting in te neem, te verwerk en interpreteer - op so 'n manier dat die langtermyn geheue en die brein se vermoë om prosesse te "outomatiseer", beter benut kan word. Dan beteken dit dat 'n skolier of student veel meer waarde kry vir die hersieningstyd wat hulle spandeer net voor toetse of eksamens.

Die maniere waarop die brein inligting organiseer, stoor en herroep word vandag beter verstaan as voorheen. Die manier waarop aandag in die klas gegee word, waarop huiswerk, take en selfstudie gedoen word, en waarop hersiening voor toetse en eksamens gedoen word, kan alles bydrae tot beter punte vir dieselfde tyd. Moderne, suksesvolle studiemetodes kyk dus na die totale prentjie van studiegewoontes - waarvan die hersiening net voor toetse of eksamens net een komponent is.

Dit neem ook in ag dat individue verskil en dus nie almal op presies dieselfde manier sal leer, of dieselfde voordeel uit spesifieke metodes of tegnieke sal kry nie. Daar is universele studiebeginsels - dinge wat 'n mens moet doen om effektief te leer - maar daar is ook ruimte om te verpersoonlik - maniere om die beginsels toe te pas op so 'n manier dat 'n kind of skolier in staat is om dit wat vir hom of haar beter werk, by voorkeur te kan gebruik.

Wat gebeur wanneer my kind na skool verder studeer?
Die studiemetodes waarmee 'n mens skool voltooi het, hoef nie 'n lewenslange vonnis te wees nie. 'n Mens kan verwag dat - ongeag of jou kind 'n graadkursus by 'n universiteit gaan voltooi, of 'n diploma of sertifikaat by 'n ander instansie - daar is 'n baie goeie kans dat die aard van die werk, die tempo waarteen dit hanteer word, die hoeveelheid werk en die manier van onderrig heelwat anders gaan wees. Dan is dit tyd om te kyk of die studiegewoontes wat die kind deur skool ontwikkel het, nog steeds goed genoeg is.

Gevolge van onvoldoende studiemetodes
Die mees direkte gevolg is natuurlik dat studente nie volgens hulle werklike potensiaal kan presteer nie, maar die indirekte gevolge is dikwels net so erg. Frustrasie bou op wanneer 'n student die tyd spandeer, maar voel dat dit nie in die punte weerspieël word nie. Dit kan oorgaan in magteloosheid, en later in angs, spanning en selfs depressie. Of sommige studente gee op en hou op om die moeite te doen om te probeer - hulle voel dit maak nie veel van 'n verskil of hulle leer of nie. Ander se selfbeeld begin daaronder ly as hulle aanmekaar dommer as meer suksesvolle studente voel.

Wat behels die program
Ons studiemetode program leer kinders hoe om die tyd in die klas situasie te gebruik,
hoe om huiswerk, take en selfstudie ten beste te benut, en hoe om hersiening voor toetse en eksamens te doen. Hulle leer 'n verskeidenheid tegnieke om verskillende tipes inligting te organiseer en te leer op maniere wat hulle die beste kans gee om dit te kan onthou en weer te gee tydens toetse. En hulle kry die geleentheid om alternatiewe tegnieke te gebruik, afhangend van wat vir hulle beter werk.

Een van die kenmerke van ons program is dat dit minstens geleentheid insluit vir 'n skolier of student om dit wat vir hulle nie goed gewerk het nie, te kan kom hersien en aan te pas nadat hulle dit ten minste een keer probeer het met 'n deel van hulle eie werk.

Ons program se komponente is sorgvuldig gekies om komponente uit hulle sillabus te gebruik, en voltooi tipies in drie ure. Hulle leer die metodes (2 ure), gaan pas dit tuis toe, en kom hersien hulle toepassing minstens een maal met ons (1 uur).

Die studiemetode program word hoofsaaklik vir individue, of hoogstens vir drie studente op 'n slag wat dieselfde vak het, aangebied.